بعضی حرفا گفتنی نیست ، باید اون حرفا رو دید . . .
 

 

اگر گفته بودی میروم٬ آب چشم٬ پشت پایت میریختم تا زود برگردی .

حالا که نگفته ٬رفته ای ٬دعایم بدرقه راهت .

به  جاده ها سپردم٬ هوای تو را داشته باشند

 وبه سرزمین باران و جنگل و دریا گفتم ٬هرچه دلتنگی من را ٬بر لحظه های سفرت 

 ببارند تا خاطرات سفرت ٬پر باشد٬ از بوی نمناک چشمهای من و دلی که زود برایت تنگ میشود.

روزهای بی تو بودن را ٬حتی تقویم تاب شمردن ندارد .

نمی شمارم روزهایی را که رفته ای ٬به ذهن  تقویم میسپارم  روزی را که

برمی گردی.

راستی نگفتی کی برمیگردی؟!

راستی نگفتی میروی!!!

راستی نگفتی خداحافظ!! 

منیره ماشااللهی

 

+ ثبت شده در  شنبه ۱۱ تیر۱۳۹۰ساعت 20:47  توسط منیره ماشااللهی  |